Образец Устава ТОО с одним учредителем

Жалғыз құрылтайшының

шешімімен  БЕКІТІЛГЕН

«20» қаңтар 2011 жыл

 

«______________»

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  ШЕКТЕУЛІ

СЕРІКТЕСТІГІНІҢ  ЖАРҒЫСЫ

 

 Алматы 2011 ж.

 

1.               ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.   «________________» Жауапкершілігі  шектеулі серіктестігі бұдан былай Серіктестік деп аталады да, Қазакстан Республикасының заңдары, кәсіпорындардың шаруашылық қызметтерін реттейтін заң актілері бойынша заңды тұлға болып табылады.

1.2.   «________________» ЖШС шағын кәсіпкерліктің субъектісі ретінде кұрылады, серіктестік орташа жылдық жұмысшылар саны елу адамнан аспайтын және активтердің жалпы құны жылына орта есеппен 60 мыңдык айлық есептік көрсеткіштен аспайтын шағын кәсіпкерлік субьектісі болып табылады.

1.3.   Серіктестіктің фирмалық атауы:

қазақ тілінде:  «________________» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1.4.         Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «________________». Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан  Республикасы, 010000, Астана қ. көшесі, ___ үй.

1.5.   Серіктестіктің қызмет мерзімі шектеусіз.

 

2.    СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ

 

2.1        Серіктестіктің құрылтайшысы (бұдан былай мәтін бойынша қатысушы):

ФИО, 22.11.1965 ж.т., жеке куәлік № _____________, ҚР ӘМ, 29.04.2010 жылы берілген, мекен-жайы: Астана қаласы, ________көшесі, ____үй, ____ пәтер.

 

3       СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАНДЫ МӘРТЕБЕСІ

 

3.1.                         Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен  сәттен бастап заңды тұлғаның құқығына ие болады.

3.2.                         Серіктестіктің мөрі, дербес балансы, банктерде есеп-шоттары болады.

3.3.                         Серіктестік өзінің қызметтік мақсаттарына жету үшін өзінің атынан  шарт жасауға құқығына мүліктік  және жеке  мүліктік кұқықтар мен міндеттерге ие болады, сотта жауапкер және талапкер бола алады.

3.4.                         Серіктестік республика аумағында және шетелдерде филиалдар, өкілдіктер кұра алады, басқа да заңды тұлғалармен бірлестіктерге /одақтарға/ кіруге, және де басқа да заңды тұлғалардың құрылтайшысы болуға кұқығы бар.

3.5.                         Серіктестік өзінің міндеттері бойынша барлық тиісті мүліктерімен жауапты. Мемлекет Серіктестіктің  қарыздарына жауапты болмайды. Серіктестік мемлекет қарыздарына жауапты болмайды. Серіктестік өздерінің құрылтайшысының міндетіне заңдармен қарастырылған  кездерден басқа кезендерде жауапты  емес. Серіктестік қатысушысы оның міндеті  бойынша жауап  бермейді және  серіктестік қызметімен байланысты кұрылтайшының салған салым бөлігі шегінде жауапты.

3.6.                         Серіктестік қолданылып жүрген заңдарға сәйкес облигация шығара алады.

3.7.                         Мемлекеттік органдар серіктестік қызметіне қатысуға құқығы жоқ. Мемелекеттік кәсіпорындар  мемлекет келісімімен өкілетті органдар арқылы  серіктестіктің қатысушылары  бола  алады. Егер заң актілермен өзгеше көзделмесе меншік  иесінің рұқсатымен мекемелер Серіктестіктің қатысушылары бола алады.

 

4.      СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1.   Серіктестіктің қатысушысы:

-                серіктестік ісін басқаруға осы Жарғымен айқындалған тәртіпте қатысуға;

-                серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік құжаттарымен танысуға;

-                қолданып жүрген заңдарға шешіміне сәйкес Серіктестіктің қызметінен кіріс алуға;

-                серіктестік тараган кезде кредиторлармен есеп айрысқаннан кейін мүлік бөлігінің құнын немесе заттай алуға;

4.2.   Серіктестіктің қатысушысы қолданыстағы заңдарға сәйкес басқа да құқықтарға ие бола алады.

4.3.   Серіктестіктің қатысушысы: серіктестіктің жарғы капиталына құрылтай құжаттарымен көзделген тәртіпте, мөлшерлерде, мерзімдерде салым салуға;

4.4.   Серіктестік қатысушысы қолданып жүрген зандарға сәйкес басқа да міндеттерге ие болады.

 

5.      СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

5.1.   Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты кіріс алу болып табылады.

5.2.   Серіктестік қызметінің түрлері:

-                сауда-сатып алу қызметі;

-                тұрғындарға тұрмыстық қызмет көрсету;

-                халық пайдаланатын және өнеркәсіп тауарларын сатып алу және сату, өндіру;

-                халық тұтынатын тауарлардың көтерме және бөлшек саудасы;

-                қоғамдық тамақтану орындарын, азық- түлік дүкендерін ашу және пайдалану;

-                сауда үйлерін, шағын және супермаркеттерді  ашу және пайдалану;

-                маркетинг, инжиниринг, менеджмент, лизинг, «ноу-хау»;

-                коммерциялық көрмелер, жәрмеңке және аукциондарды ұйымдастыру және өткізу;

-                ауыл шаруашылық шикізаты мен тірі малдардың көтерме саудасы;

-                фармацевтік және медициналық  қызмет;

-                құрылыс жобалау және құрылымдау;

-                инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау;

-                жобаның арнайы бөлімдерін әзірлеу;

-                технологиялық жобалау:

-                сарапшылық жұмыстар;

-                құрылыс үшін іздестіру жұмыстары;

-                жолдарды салу, күрделі және ағымдағы жөндеу;

-                ғимараттар салу;

-                жиналмалы құрылымдарды жинақтау және орнату;

-                сүт өнімдерін, жұмыртқа, азық-түлік майлардың көтерме  саудасы;

-                алкогольсіз сусындарды қоса алғанда, азық-түлік өнімдерінің бөлшек саудасы;

-                сыртқы экономикалық  қызмет;

-                алкогольсіз сусындарды қоса алғанда, азық-түлік өнімдерінің көтерме саудасы;

-                көкөністер мен жемістердің көтерме саудасы;

-                ауыл шаруашылық өнімін сатып алу, өткізу;

-                кәсіпорындарды басқару;

-                баспа нысандарын   әзірлеу;

-                құрал-сайман жасау;

-                жеңіл металдардан қаптырма жасау;

-                жарнама- ақпараттық және баспалық қызмет;

-                делдалдық және сауда- коммерциялық қызмет;

-                жылжымайтын мүлікті сату және сатып алу;

-                экспорттық — импорттық операциялар;

-                ұйымдар мен тұрғындарға тұрмыстық қызмет көрсету;

-                қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру;

-                тасымалдау және осы қызметпен байланысты қызметтер;

-                іс жургізу бойынша қызметтер;

-                тұтынушылар нарығының маркетинг-талдауы;

-                Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде жолаушы және жүк         тасымалдары;

-                заңнамамен белгіленген тәртіпте сыртқы-экономикалык қызмет;

-                қызметтің барлық түрлерін көрсету, соның ішінде: ғылыми-зерттеулік, жобалық, құрастыру,        зерттеушілік, аудармашылық, өкілдік, есептеу, анықтама- ақпараттық, маклерлік,            басқарушылық, комиссиялық, ұйымдастырушылық;

-                көтерме және бөлшек сауда;

-                сауда — делдалдық қызмет;

-                халық тұтынатын және өндірістік мақсаттағы тауарларды өндіру және өткізу (киім, аяқ киім,        құрылыс заттары, шаруашылық тауарлары, тұрмыстық химия, жиһаз);

-                компьютерлік бағдарламалармен қамтамасыз ету;

-                баспа- бланк өнімін өндіру және өткізу;

-                ғимараттар мен құрылыстардың көтеретін және қоршап тұратын құрастырмаларын салу;

-                арнайы құрылыс және жинақтау жұмыстары;

-                сыртқы  инженерлік желілер  мен  ғимараттарды  орналастыру бойынша жұмыстар;

-                ішкі инженерлік желілерді орналастыру бойынша жұмыстар;

-                ғимараттар мен құрылыстарды салу, қайта салу, күрделі жөндеу кезіндегі өңдеу жұмыстары;

-                технологиялық құрал- жабдықты жинақтау;

-                технологиялық жабдықтарды іске қосу — реттеу жұмыстары;

-                құрылыс материалдарын өндіру, өткізу, экспорттау- импорттау;

-                сыртқы экономикалық қызмет;

-                инвестициялық қызмет;

-                Қазақстан Республикасының  қолданыстағы заннамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлері.

 

6.  СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫ ҚАТЫСУШЫҒА

ЖӘНЕ ҮЛЕСТІ САТЫП АЛУШЫҒА БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН УАҚЫТЫ

 

6.1.   Серіктестік қатысушысымен үлестің бөлігін/барлығын сату жөнінде шешім қабылданған жағдайда ол бұл жөніндегі шешімі жайында 15 (он бес) күнтізбелік күн аралығында атқарушы органға хабарлайды.

6.2.   Атқарушы орган қатысушының үлестің бөлігін/барлығын сату жөнінде шешімін алған мезеттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн аралығында қатысушыға серіктестіктің ағымдағы уақыттағы шаруашылық-қаржылық қызметі жайындағы ақпаратты беруі тиіс.

6.3.   Үлесті сатып алушы серіктестік қызметі жайындағы ақпаратты өзінің ниеті жайындағы өтінішінін атқарушы органда тіркеген күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн аралығында ала алады.

 

7.         СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІ

7.1.   Серіктестіктің  мүлкі  қүрылтайшы салымынан, Серіктестік  алған кірістер және заңмен  тиым салынбаған көздерден кірістер есебінен құрылады. Серіктестіктің жарғылық литалынын салымы  ақшалар, құнды қағаздар,  заттар, мүлікттік құқықтар, соның ішінде жер пайдалану кұқығы және өзге де мүліктер бола алады.

7.2.   Серіктестіктің жарғылык капиталы 120 000 (жүз жиырма мың) теңгені құрайды. Тіркеу кезінде жарғылық капитал толық құрылған.

7.3.   Серіктестіктің  жарғылық  капиталын ұлғайту заңдармен асырылады және оны толық төлеген кезде  ұлғайтылады.

7.4.   Серіктестіктің жарғылык капиталын азайту қатысушылардың салымдарын азайту жолдармен  жүзеге асырылады. Серіктестік жарғы капиталын азайту туралы қатысушысының шешімі қабылданған күнінен бастап екі ай мерзімде кредиторларға жазбаша хабарлама жібереуі не серіктестіктер туралы мәліметтер жарияланатын ресіми баспаға хабарландыру жариалауға міндетті.

 

8.         СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНЫ

 

8.1.  Серіктестікті басқарудың жоғарғы органы құрылтайшы болып табылады. Серіктестік қатысушысының айрықша құзыреті:

-        Серіктестік  Жарғысын өзгерту,  соның ішінде жарғы  капиталының көлемінің өзгеруі қоса алғандағы, тұрған жерін және фирмалық атауын өзгерту немесе серіктестік жарғысын жана редакцияда бекіту;

-        Серіктестіктің атқарушы органдарын кұру және оның өкілетін тоқтату, сондай-ақ серіктестікті немесе мүлікті оралымды басқаруға беру;

-        Бақылау кеңесі  мен тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және олардың өкілеттілігін  ерте  тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының есептерін және қортындыларын бекіту;

-        Серіктестіктің жылдық қаржылық есептерін бекіту және таза кірістерді бөлу;

-        Серіктестіктің ішкі қызметтерін реттейтін ережелер мен құжаттардыбекіту;

-        Серіктестіктің басқа да шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау;

-        Серіктестікті тарату және қайта кұру туралы шешім;

-        Тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;

-        Барлық мүлікті кепілдікке беру туралы шешім;

-        Қолданылып жүрген заңдарға сәйкес серіктестіктің мүлкіне қосымша жарнамалар салу туралы шешім.

8.2. Серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылық жасаушы, серіктестіктің атқарушы орган болып директор табылады. Серіктестіктің директоры:

-        Сенімхатсыз серіктестік атынан әрекет етеді;

-        Серіктестіктің өкілі болуға кұқық беретін сенімхат береді.

-        Қызметкерлерге қатысты оларды қызметке тағайындауға  және босатуға бұйрық шығарады. еңбек төлемдерінің жүйесін, қосымша ақы белгілейді, сыйакы беру мәселесін шешеді.тәртіптік шаралар колданады;

-        Қатысушы немесе байкау органдарының кұзыретіне жатпайтын өзге де өкілдіктерді жүзеге асырады.

8.3.   Серіктестіктін аткарушы органының қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін 3 адамдан тұратын (тексеруші) тексеру комиссиясы кұрылады. Тексеру комиссиясы Серіктестік қатысушымен бір жыл мерзімге сайланады. Серіктестіктің атқарушы органның мүшелері тексеру комиссиясының мүшесі бола алмайды.

8.4.   Тексеру өткізу үшін кәсіпқой аудитор шақыртылуы мүмкін.

 

9.       СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ

 

9.1    Серіктестіктің қызмет нәтижесінде алынған таза кірісті бөлу сәйкесті жылға. Серіктестік қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған қатысушының   шешіміне сәйкес жүргізіледі.

 

10.   СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЕҢБЕК ҰЖЫМЫ

 

10.1.       Серіктестік директоры еңбек қатынастарын реттейтін жалға алу шарттары, сондай-ақ басқа да нысандар негізінде қызметкерлерді жұмысқа алуға кұқылы.

10. 2.         Серіктестік кызметкерлерге Қазақстан Республикасының зандарымен айқындалған барлық әлеуметтік-экономикалык кұқықтары беруде кепілдік береді.

10.3. Әрбір кызметкердің еңбек кірісі оның дербес үлесіне орай жұмыстың түпкі нәтижесімен айқындалады, жоғары деңгеймен шектелмейді және белгіленген ережелерге сай салық салынады.

10.4. Серіктестік дербес еңбек төлемдерінің нысандары мен жүйелерін айқындайды, еңбек шарттарының тарифтік ставкалары мен жалақылар мөлшерін қарайды.

10.5. Серіктестіктің қызметкерлері міндетті әлеуметтік сақтандыруға жатады. Серіктестік барлык жұмыс істейтіндердің  қауіпсіз жұмыс жасауларына жағдай жасауға міндетті және заңдармен көзделген  тәртіпте  олардың  денсаулықтары  мен енбек қәбілеттілігіне келтірілген шығындар үшін жауапты.

 

11.    СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҚҰРУ

 

11.1            Серіктестікті қайта құру (қайта қүрылуы, бірігуі қосылуы, бөліну, бөлініп шығуы) қатысушының шешімімен ерекше түрде жүзеге асырыла алады. Серіктестік қатысушы қайта кұру, бірігу, қосылу, бөлу, бөлініп шығу туралы шешім қабылдағаннан кейін өзінің қайта құрылуы туралы хабарламаны несие берулілерге арнайы баспаларға беруі қажет.

11.2.         Серіктестік өзге шаруашылық серіктестігіне немесе өндірістік кооперативтерге қайта құрылуы мүмкін. Мұндай жағдайда қабылдау актісі бойынша барлық құқықтар мен міндеттер қайта құрылған серіктестікке өтеді.

 

12.    СЕРІКТЕСТІКТІ ТАРАТУ

 

12.1. Серіктестік:

-                Қатысушынын шешімі бойынша;

-                Сот шешімі бойынша;

-                Заң актілерімен көзделген басқа да жағдайларда таратыла алады.

12.2. Серіктестікті таратуды Серіктестік қатысушысы тағайындалған тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған серіктестікті баскару өкілеттігі өтеді.

12.З.Тіркеу аякталған болып, ал Серіктестіктің қызметі тоқтатылған болып заңды тұлғалардың біріңғай мемлекеттік тізіліміне осы туралы жазба енгізілген сәттен бастап есептеледі.

 

ЖШС ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ:

_________________________________


УТВЕРЖДЕН

Решением

Единственного учредителя

«20» января 2011 г.

 

 УСТАВ

Товарищества с ограниченной

ответственностью

«____________»

 

 Алматы  2011 г.

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.     Товарищество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в дальнейшем Товарищество, является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, и другими законодательными актами, регулирующими хозяйственную деятельность предприятий.

1.2.    ТОО «________________» создается как субъект  малого предпринимательства, со  среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек  и общей  стоимостью  активов  в  среднем за год не свыше  шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей.

1.3.    Фирменное название Товарищества:

на  казахском языке:  «________________»  Жауапкершілігі  шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной   ответственностью «________________».

1.4.          Местонахождение Товарищества: Республика  Казахстан,  010000,  г. Астана, улица , дом .

1.5. Товарищество создается на неопределенный срок.

 

2.    УЧРЕДИТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА

 

2.1.      Учредителем (далее по тексту участником) Товарищества является:

ФИО, 22.11.1965 г.р.,  уд.личности № ________, выдано 29.04.2010 г. МВД  РК, место жительства:  г. Астана, ул.____________, дом 13/1, кв. 200.

 

3.   ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

3.1.   Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2.     Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках.

3.3.         Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,

3.4.         Быть истцом и ответчиком в суде.

3.5.    Товарищество  вправе  создавать на территории Республики Казахстан и  за рубежом филиалы   и  представительства, вступать в объединения (союзы) с  другими  юридическими лицами, а также быть учредителем иных юридических лиц.

3.6.           Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по обязательствам своего участника за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Участник товарищества не отвечает по его  обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного вклада.

3.7.   Товарищество вправе выпускать облигации в соответствии с действующим законодательством. Государственные органы не  вправе  участвовать в деятельности Товарищества. Государственные  предприятия могут быть участниками Товарищества с согласия государства в  лице уполномоченного   им   органа. Учреждения могут  быть  участниками Товарищества  с  разрешения  собственника,  если иное не   предусмотрено  законодательными актами.

 

4.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА

4.1.      Участник Товарищества имеет право:

-           участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, определенном настоящим Уставом;

-           получать  информацию о деятельности Товарищества и  знакомится с его бухгалтерской документацией;

-           получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с действующим Законодательством;

-           получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, часть этого имущества в натуре;

4.2.      Участник Товарищества может иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

4.3.    Участник Товарищества обязан: вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные учредительным документам;

4.4.      Участник Товарищества может нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и учредительными документами.

 

5.    ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

 

5.1.      Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода.

5.2.      Виды деятельности Товарищества:

-          торгово-закупочная деятельность;

-          оказание бытовых услуг населению;

-          производство, закуп и реализация товаров промышленного и народного потребления;

-          организация оптовой и розничной торговли товаров народного потребления;

-          открытие и эксплуатация пунктов общественного питания, продовольственных магазинов;

-          организация и эксплуатация торговых домов, мини  и супермаркетов и т. д.;

-          маркетинг, инжиниринг, менеджмент, лизинг, «ноу-хау»;

-          организация и проведение коммерческих выставок, ярмарок и аукционов;

-          оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;

-          фармацевтическая и медицинская деятельность;

-          строительное проектирование и конструирование;

-          проектирование инженерных систем и сетей;

-          разработка специальных разделов проектов;

-          технологическое проектирование;

-          экспертные работы;

-          изыскательские работы для строительства;

-          строительство, капитальный и текущий ремонт дорог;

-          строительство зданий;

-          монтаж и установление сборных конструкций;

-          оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами;

-          розничная торговля пищевыми продуктами, включая безалкогольные напитки;

-          внешнеэкономическая деятельность;

-          оптовая торговля пищевыми продуктами, включая безалкогольные напитки;

-          оптовая торговля фруктами и овощами;

-          закуп, реализация сельскохозяйственной продукции;

-          управление предприятиями;

-          изготовление печатных форм;

-          производство инструментов;

-          производство упаковок из легких металлов;

-          рекламно-информационная и издательская деятельность;

-          посредническая и торгово-коммерческая деятельность;

-          продажа и приобретение недвижимости;

-          экспортно-импортные операции;

-          организация гостиничного хозяйства;

-          транспортные и связанные с этой деятельностью услуги;

-          услуги по делопроизводству;

-          анализ-маркетинг потребительского рынка;

-          пассажирские и грузовые перевозки на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

-          внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;

-          оказание всех видов услуг, в том числе: научно-исследовательских, проектных,   конструкторских, изыскательских, переводческих, представительских, вычислительных,             справочно-информационных, маклерских, управленческих, комиссионных,       организационных;

-          оптово — розничная торговля;

-          торгово-посредническая деятельность;

-          производство и реализация товаров народного потребления  и товаров промышленного             назначения (одежда, обувь, стройматериалы, хозяйственные товары, бытовая химия, мебель);

-          обеспечение компьютерными программами;

-          производство и реализация печатно-бланочной продукции;

-          возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

-          специальные строительные и монтажные работы;

-          работы по устройству наружных инженерных сетей и сооружений;

-          работы по устройству внутренних инженерных сетей;

-          отделочные работы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений;

-          монтаж технологического оборудования;

-          пусконаладочные работы технологического оборудования;

-          производство, реализация, экспорт-импорт строительных материалов;

-          внешнеэкономическая деятельность;

-          консалтинговых, представительских и др. услуг;

-          инвестиционная деятельность;

-          другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РК.

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКУ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

 

6.1.      В случае принятия участником товарищества решения о продаже части/всей доли участия в уставном капитале в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента принятия такого решения он уведомляет исполнительный орган товарищества.

6.2.      Исполнительный орган в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления о продаже доли участия обязан предоставить участнику товарищества полную информацию о хозяйственно-финансовой деятельности товарищества за текущий период.

6.3.      Приобретатель доли участия может получить информацию о деятельности товарищества в течение 7 (семи) календарных дней с момента регистрации исполнительным органом заявления о намерении приобрести.

 

7.    ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

 

7.1.   Имущество Товарищества формируется за счет вклада его учредителя (участника), доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования.

7.2.      Уставный капитал Товарищества составляет  120 000 (сто двадцать тысяч) тенге. К моменту регистрации уставной капитал сформирован полностью.

7.3.      Увеличение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, и допускается после его полной оплаты.

7.4.       Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем уменьшения вкладов участника. Товарищество обязано в двухмесячный срок со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала объявить всем кредиторам письменные уведомления либо поместить  соответствующее объявление в официальном издании, в котором публикуются сведения о товариществах.

 

8.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ

 

8.1.     Высшим органом управления Товариществом  является его участник. К исключительной компетенции участника Товарищества относится:

-           Изменение устава  Товарищества, в том числе изменение размера его уставного капитала,  места нахождения и фирменного наименования, или утверждения устава Товарищества в новой редакции;

-           Образование  исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а  также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества  в доверительное управление;

-           Избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

-           Утверждение годовой  финансовой отчетности  и  распределение  чистого  дохода Товарищества;

-           Утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и  других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества;

-           Решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, и иных коммерческих организациях;

-           Решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

-           Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

-           Решение о залоге всего имущества Товарищества;

-           Решение  о  внесении  дополнительных взносов  в имущество  Товарищества   в соответствии с действующим законодательством.

8.2.      Исполнительным органом Товарищества, осуществляющим текущее руководство  Товарищества, является Директор. Директора Товарищества:

-           Без доверенности действует от имени Товарищества;

-           Выдает доверенности на право представлять Товарищество;

-           В отношении работников Товарищества издает приказы о  назначении и на должность, об их  переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры  должностных окладов  и  персональных  надбавок, решает вопросы  премирования и принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

-           Осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции участника или наблюдательных органов, либо полномочия, переданные ему участниками.

8.3.      Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного  органа в Товариществе создается ревизионная комиссия (ревизор), состоящая из 3 членов. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается участником Товарищества сроком на один год. Члены  исполнительных  органов Товарищества не могут являться членами ревизионной комиссии.

8.4.      Для проведения ревизий может быть привлечен профессиональный аудитор.

 

9.     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

 

9.1.      Распределение чистого дохода, полученного Товариществом в результате его деятельности за год, производится в соответствии с решением участника.

10.       ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ТОВАРИЩЕСТВА

10.1.    Директор Товарищества вправе осуществлять наем работников на основе контрактов о найме, а также других форм, регулирующих трудовые отношения;

10.2.    Товарищество гарантирует  предоставление  работникам  всех социально экономических прав, определяемых законодательством Республики Казахстан.

10.3.    Трудовые доходы каждого  работника  определяются его  личным трудовым  вкладом с учетом конечных результатов работы, максимальными размерами не ограничиваются и облагаются налогом в соответствии с установленными правилами.

10.4.    Товарищество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда, предусматривает  в трудовых контрактах размеры  тарифных ставок  и окладов, рассматривает государственные  тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации.

10.5.    Работники Товарищества подлежат обязательному социальному страхованию. Товарищество  обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда, несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

 

11.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

 

11.1.    Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению участника Товарищества. Товарищество обязано в двухмесячный срок со дня принятия участников решения о реорганизации путем слияния, присоединения, разделения и выделения направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и поместить соответствующее объявление в официальных органах печати.

11.2.          Товарищество вправе преобразоваться в иное хозяйственное товарищество или производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого товарищества в соответствии с передаточным актом.

12.   ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

 

12.1.       Товарищество может быть ликвидировано:

-           по решению участника;

-           по решению суда;

-           по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

12.2.     Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой участником Товарищества или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия по управлению делами товарищества.

12.3.       Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность, с  момента  внесения  об этом  записи  в  единый  государственный  регистр юридических лиц.

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ ТОО:

 

 

Суров Андрей Владимирович  _____________________________________

Задать вопрос


Copyright © 2011-2013 Андрей Суров При копировании материалов сайта гиперссылка Detrix.kz обязательна